Skuteczna strategia digitalowa, która podwoi Twój przychód [warsztat] →

Dlaczego ważnym jest serwisowanie Google Analytics 4 przez analityka?

/

/

Dlaczego ważnym jest serwisowanie Google Analytics 4 przez analityka?

Google Analytics 4 (GA4) to narzędzie analityczne, które umożliwia monitorowanie ruchu na stronie internetowej i analizę danych dotyczących użytkowników. Jeśli zależy Ci na trafianiu w potrzeby Twoich odbiorców, to nie masz innego wyjścia, jak porządnie zadbać o to rozwiązanie. Oczywiście rękami analityka. Ale zanim to nastąpi sprawdź na co zwrócić uwagę.

Istota serwisowania Google Analytics 4 - główne powody

Decyzja biznesowa. To zwrot klucz, bo niemal codziennie masz do podjęcia ich co najmniej kilka, a może i więcej. Do wielu z nich potrzebujesz konkretnych danych. Serwisowanie Google Analytics 4 pozwoli Ci zadbać o tę kwestię. To klucz do utrzymania efektywności i precyzji tego narzędzia analitycznego, co z kolei ma wpływ na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Jedno łączy się z drugim, więc teraz widzisz, że to konieczność!

Doświadczony analityk sprawi zadba Google Analytics 4. A co konkretnie zrobi?

 1. Konfiguracja i ustawienie poprawnych celów: analityk musi dokładnie skonfigurować GA4 i ustawić cele w taki sposób, aby zbierać i analizować odpowiednie dane. Bez właściwej konfiguracji, GA4 może dostarczać niewłaściwe lub niekompletne informacje, co może prowadzić do błędnych decyzji.
 2. Monitorowanie ruchu na stronie internetowej: analityk powinien regularnie monitorować ruch na stronie internetowej, aby zrozumieć, jak użytkownicy się zachowują i jak można poprawić ich doświadczenie. Bez regularnego monitorowania, nie ma możliwości uzyskania pełnego obrazu ruchu na stronie internetowej.
 3. Analiza danych i raportowanie: analityk musi umieć analizować dane w GA4 i przygotowywać raporty, aby pomóc firmie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Raporty powinny być zwięzłe i skoncentrowane na celach biznesowych firmy.
 4. Optymalizacja kampanii marketingowych: analityk musi analizować dane z kampanii marketingowych i na ich podstawie wprowadzać optymalizacje, aby zwiększyć skuteczność kampanii i osiągnąć cele biznesowe.

Wszystkie te zadania wymagają wiedzy analityka w zakresie GA4 i zdolności do interpretacji danych. Jeśli będzie on regularnie serwisował GA4, narzędzie będzie działać poprawnie i dostarczać dokładne i przydatne informacje dla firmy.

PAMIĘTAJ!

Jeśli implementacja została wykonana poprawnie, a samo wdrożenie nastąpiło później i nie jest serwisowane na bieżąco, a na stronie zachodzą aktualizacje, jakie ryzyko otrzymania nierzetelnych danych zwiększa się wraz z kolejnymi aktualizacjami. Co jest przyczyną takiego porządku rzeczy? Aktualizacja strony może wpłynąć na działanie GA4 i spowodować zmiany w danych, które są zbierane i raportowane.

Przykładowo, jeśli na stronie zostaną dodane nowe elementy, takie jak formularz, to analityk musi upewnić się, że dane z tego formularza są zbierane poprawnie i raportowane w GA4. Jeśli to zadanie się pominie, to dane z tego formularza nie będą uwzględnione w raportach GA4, co może prowadzić do błędnych wniosków i decyzji biznesowych.

Ponadto, jeśli analityk nie będzie na bieżąco monitorował działania GA4, to może nie zauważyć, że dane zbierane w GA4 nie są już aktualne lub są niewłaściwe. Przykładowo, jeśli na stronie zostanie dodana nowa strona lub usunięta istniejąca, to analityk musi dostosować GA4, aby pobierało dane z nowych stron i przestało z tych usuniętych. Jeśli tego nie zrobi, to dane w GA4 będą nieaktualne i najpewniej doprowadzą do błędnych wniosków i decyzji biznesowych.

Jaki płynie z tego wniosek? Bez bieżącego serwisowania i weryfikacji zliczania danych przez doświadczonego analityka, ryzyko otrzymania nierzetelnych danych w GA4 wzrasta, szczególnie w przypadku, gdy na stronie zachodzą aktualizacje.

Jakie czynności zawiera funkcja bieżącego serwisowania Google Analytics 4?

Funkcja bieżącego serwisowania Google Analytics 4 (GA4) obejmuje kilka czynności, które są niezbędne do utrzymania narzędzia w dobrej kondycji i zapewnienia dokładności i przydatności zgromadzonych danych. Oto kilka takich czynności:

 1. Monitorowanie działania GA4: analityk powinien regularnie monitorować, czy GA4 działa poprawnie i czy nie ma problemów z jego funkcjonowaniem. W tym celu należy regularnie sprawdzać raporty GA4, aby upewnić się, że dane są zbierane i raportowane poprawnie.
 2. Aktualizacja i weryfikacja konfiguracji GA4: analityk powinien regularnie aktualizować i weryfikować konfigurację GA4, aby zapewnić, że narzędzie działa zgodnie z oczekiwaniami i zbiera dokładne i przydatne dane. W tym celu należy sprawdzać, czy cele są ustawione poprawnie, czy strony są poprawnie śledzone, czy dane zdarzeń są zbierane poprawnie itp.
 3. Dostosowanie GA4 do zmieniającej się strony: analityk powinien regularnie dostosowywać GA4 do zmieniającej się strony internetowej, aby zapewnić, że narzędzie zbiera dane z nowych stron i nie zbiera już danych z usuniętych stron.
 4. Analiza i interpretacja danych: analityk powinien regularnie analizować i interpretować dane zgromadzone w GA4, aby dostarczyć informacji, które pomogą w podejmowaniu decyzji biznesowych. W tym celu należy przygotowywać raporty i wnioski oparte na zebranych danych.
 5. Optymalizacja GA4: analityk powinien regularnie optymalizować GA4, aby zapewnić, że narzędzie działa jak najlepiej i dostarcza dokładne i przydatne dane. W tym celu należy przeprowadzać testy, aby sprawdzić, czy GA4 działa zgodnie z oczekiwaniami, a także wykorzystywać najlepsze praktyki w zakresie konfiguracji i analizy danych.

Wszystkie te czynności są ważne dla bieżącego serwisowania GA4 i zapewnienia, że narzędzie działa poprawnie i dostarcza dokładne i przydatne informacje dla firmy. Regularnie wykonywanie tych czynności plus monitoring GA4 pozwoli zapobiec błędom i zapewni firmie dostęp do dokładnych i przydatnych danych analitycznych.

Jakie czynności zawiera funkcja bieżącego serwisowania Google Analytics 4?

Częstotliwość wykonywania powyższych czynności zależy od wielu czynników, takich jak skala i złożoność strony internetowej, ilość ruchu na stronie, rodzaj śledzonych działań, rodzaj analizy i interpretacji danych itp. Co najmniej raz na kwartał wystarczy. W ten sposób sprawisz, że GA4 działać będzie zgodnie z oczekiwaniami i dostarczy dokładnych i przydatnych danych.

Serwisowanie to jedno, ale już monitoring GA4 wymaga bieżących działań, zwłaszcza jeśli na stronie internetowej zachodzą częste zmiany, takie jak aktualizacje stron, zmiany w kodzie strony, nowe funkcje itp.

Każda firma ma swoje unikalne wymagania i potrzeby, dlatego w tym przypadku ustalenie planu serwisowania GA4, który uwzględnia specyfikę danej organizacji, to bardzo dobry pomysł. Plan ten powinien określać, jak często należy wykonywać poszczególne czynności i kto będzie za nie odpowiedzialny.

Jak należy dokumentować zmiany w kodzie, aby analityk mógł poprawnie wykonać swoją część prac związanych z weryfikacją i optymalizacją zbierania danych w serwisie?

Aby analityk mógł poprawnie wykonać swoją pracę związaną z weryfikacją i optymalizacją zbierania danych w serwisie, ważne, aby dokumentować zmiany w kodzie, które mają wpływ na śledzenie działań użytkowników. Oto kilka zasad, które należy uwzględnić:

1. Opis zmiany: powinien być jak najbardziej szczegółowy i jasny, aby analityk mógł zrozumieć, co się zmieniło. Powinno się tu zawrzeć informacje na temat celu zmiany, jej zakresu oraz tego, w jaki sposób wpłynęła ona na dane zbierane przez GA4.
2. Data wprowadzenia zmiany: należy zawsze umieszczać datę wprowadzenia zmiany, ponieważ umożliwi to analitykowi ustalenie, kiedy daną zmianę wprowadzono, co ułatwi analizę danych.
3. Kod zmiany: dokumentacja powinna zawierać kod zmiany, który został wprowadzony na stronie internetowej. Pozwoli to analitykowi na weryfikację, jak dokładnie zmiana wpłynęła na kod GA4.
4. Osoba odpowiedzialna: w dokumentacji należy wskazać osobę odpowiedzialną za wprowadzenie zmiany. Umożliwi to analitykowi kontakt z tą osobą w przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany.
5. Informacje o wersji: należy umieścić informacje o wersji GA4, której dotyczy dana zmiana. Pozwoli to analitykowi sprawdzić, czy wersja jest aktualna i czy wprowadzone zmiany są zgodne z jej wymaganiami.

Teraz już wiesz, że dokumentowanie zmian w kodzie jest ważne nie tylko dla analityka, ale również dla całego zespołu odpowiedzialnego za stronę internetową, ponieważ pozwala na śledzenie zmian i łatwiejsze zarządzanie nimi w przyszłości.

Jak może wyglądać przykładowy plan serwisowania GA4?

Oto przykładowy plan serwisowania GA4, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy:

I RAZ NA KWARTAŁ:

  1. Przegląd implementacji GA4 w celu upewnienia się, że wszystko działa poprawnie.
  2. Sprawdzenie, czy wszystkie cele GA4 są wciąż aktualne i zgodne z celami biznesowymi firmy.
  3. Przegląd i optymalizacja śledzenia działań użytkowników, w tym:
   – ustawienie celów śledzenia zdarzeń i konwersji,
   – przegląd śledzenia zachowań na stronie internetowej i dostosowanie, jeśli jest to konieczne,
   – weryfikację, czy dane śledzone przez GA4 są dokładne i kompletne.

 

RAZ NA MIESIAC:

  1. Przegląd raportów GA4 i analiza trendów w ruchu na stronie internetowej.
  2. Analiza danych i wyników w celu wykrycia problemów lub okazji do poprawy działań biznesowych.
  3. Uaktualnienie i weryfikacja segmentów publiczności w GA4.

 

RAZ NA TYDZIEŃ:

  1. Monitorowanie działań użytkowników i raportowanie o ewentualnych problemach z implementacją GA4.
  2. Uaktualnienie i weryfikacja filtrów w GA4.
  3.  Analiza wyników kampanii marketingowych i dostosowanie strategii, jeśli jest to konieczne.

Pamiętaj, że powyższy plan to tylko przykład i należy go dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań Twojej firmy. W zależności od specyfiki działalności, rozmiaru strony internetowej i ilości ruchu, częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności może się różnić. Najważniejsze, aby plan serwisować GA4 regularnie i aktualizować oraz dostosowywać go do zmieniających się potrzeb Twojej organizacji.

Jaki procent danych może być zbierany nierzetelnie albo w ogóle pominięty, jeśli po implementacji nie ma bieżącego serwisowania?

Trudno określić procent danych, który może być zbierany nierzetelnie lub w ogóle pominięty, jeśli nie ma bieżącego serwisowania Google Analytics 4. Wiele zależy od specyfiki strony internetowej oraz tego, jakie cele biznesowe są śledzone przez GA4.

Nieprawidłowo wykonana implementacja lub brak bieżącego serwisowania może prowadzić do błędów w zbieraniu danych, takich jak:

 1.  Brak śledzenia konkretnych działań użytkowników, które są ważne dla celów biznesowych.
 2. Podwójne lub nieprawidłowe zliczanie działań użytkowników, prowadzące do nadmiernej inflacji statystyk.
 3. Brak zbierania informacji o działaniach użytkowników z niektórych źródeł ruchu.
 4. Brak ustawienia i weryfikacji celów śledzenia, co utrudnia analizę skuteczności działań marketingowych i biznesowych.

Jeśli nie ma bieżącego serwisowania GA4, ryzyko błędów w zbieraniu danych rośnie wraz z czasem, szczególnie gdy strona internetowa jest regularnie aktualizowana lub modyfikowana. W dłuższej perspektywie, nierzetelne dane mogą prowadzić do nieprawidłowych wniosków i decyzji biznesowych, co może mieć negatywny wpływ na wyniki firmy.

Jeśli implementacja Google Analytics 4 jest nieprawidłowa lub brakuje serwisowania, istnienie ryzyko, że liczba niepoprawnie zebranych danych osiągnie nawet 100%. To jednak skrajny scenariusz i raczej mało prawdopodobny, ale do takich sytuacji rzadko, ale jednak dochodzi.

W praktyce liczba nierzetelnie zebranych danych może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak specyfika strony internetowej, ilość ruchu, rodzaj śledzonych działań, sposób implementacji GA4 oraz częstotliwość aktualizacji strony.

Jeśli implementację GA4 wykonano poprawnie, ale nie ma bieżącego serwisowania, to ryzyko nierzetelnych danych będzie zależne od częstotliwości zmian na stronie internetowej. W miarę jak strona będzie się zmieniać, wraz z upływem czasu, statystyki GA4 będą coraz mniej reprezentatywne dla rzeczywistych działań użytkowników. Stąd im dłużej odkładasz temat serwisowania GA4, tym na większe ryzyko nierzetelnych danych się narażasz.

Czy usługa serwisowania Google Analitycs 4 jest dla mojej firmy?

Oczywiście! Ale jeśli potrzebujesz jeszcze argumentów, przedstawiam kilka najważniejszych, które pomogą Ci w podjęciu decyzji:

 1. Poprawa jakości zbieranych danych: serwisowanie GA4 pozwala na regularną weryfikację poprawności zbieranych danych, co przekłada się na większą jakość informacji o użytkownikach strony. Dzięki temu masz bardziej precyzyjny obraz swojej grupy docelowej, co ułatwi Ci podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 2. Optymalizacja strony: serwisowanie GA4 pozwala na analizę zachowań użytkowników na stronie, co możesz wykorzystać do optymalizacji interfejsu użytkownika oraz procesów zakupowych. Dzięki temu możesz zwiększyć skuteczność swojej strony i tym samym liczbę konwersji.
 3. Monitorowanie skuteczności działań marketingowych: serwisowanie GA4 pozwala na monitorowanie skuteczności działań marketingowych, takich jak kampanie reklamowe, e-mailingi czy akcje promocyjne. Dzięki temu miasz lepszy obraz kosztów i korzyści z prowadzonych działań marketingowych.
 4. Zwiększenie konkurencyjności: serwisowanie GA4 pozwala na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników na stronie, co przekłada się na konkurencyjność w danym segmencie rynku. Dzięki temu klient możesz zwiększyć swoje szanse na pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie obecnych.

Stąd serwisowanie Google Analytics 4 pozwoli Ci na regularną weryfikację poprawności zbieranych danych oraz optymalizację strony internetowej, co przełoży się na lepszą skuteczność działań marketingowych oraz większą konkurencyjność.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Oprócz wymienionych korzyści, zwróć uwagę na kilka dodatkowych aspektów serwisowania Google Analytics 4, które zdarza się, że są pomijane, a nie powinny. Oto one:

 1. Bezpieczeństwo danych: serwisowanie GA4 pozwala na regularne monitorowanie bezpieczeństwa danych, co jest szczególnie istotne w dobie zaostrzenia przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Dzięki temu masz pewność, że jego dane są bezpieczne i chronione.
 2. Dostęp do specjalistycznej wiedzy: serwisowanie GA4 prowadzone przez doświadczonych analityków da Ci dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat zbierania i analizy danych. Dzięki temu możesz zyskać cenne wskazówki dotyczące optymalizacji strony oraz skuteczniejszego prowadzenia działań marketingowych.
 3. Oszczędność czasu i kosztów: regularne serwisowanie GA4 pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów w zbieranych danych oraz ich naprawę, co może przekładać się na oszczędność czasu i kosztów związanych z późniejszą korektą danych oraz optymalizacją strony.
 4. Personalizacja usług: serwisowanie GA4 pozwala na dokładne poznanie potrzeb i zachowań klientów, co umożliwi Ci personalizację oferty oraz lepsze dopasowanie produktów i usług do indywidualnych potrzeb Twoich klientów.

Jak powinien wyglądać raport z przeprowadzonego serwisowania GA4?

Raport z przeprowadzonego serwisowania Google Analytics 4 powinien zawierać informacje o wszystkich przeprowadzonych czynnościach oraz ich wynikach. Oto kilka elementów, które powinny znaleźć się w takim raporcie:

 1. Podsumowanie przeprowadzonych działań: raport powinien zaczynać się od podsumowania wszystkich czynności, które zostały wykonane podczas serwisowania. Może to być krótkie wprowadzenie, które opisze wszystkie działania, które zostały podjęte.
 2. Wykryte problemy: następnie raport powinien zawierać informacje na temat wykrytych problemów lub niedociągnięć w konfiguracji Google Analytics 4. Może to obejmować nieprawidłowe lub brakujące tagi, niewłaściwie skonfigurowane cele lub wydarzenia, błędne ustawienia śledzenia, a także inne kwestie, które zostały zidentyfikowane podczas analizy.
 3. Opis naprawionych problemów: po wskazaniu problemów, które zostały wykryte, raport powinien zawierać informacje na temat działań podjętych w celu ich naprawy. Opisane powinny być również wyniki tych działań oraz sposób, w jaki zostały one przeprowadzone.
 4. Rekomendacje i sugestie: po opisie wykrytych problemów i działań podjętych w celu ich naprawy, raport powinien zawierać sugestie dotyczące dalszych kroków i rekomendacje dotyczące optymalizacji konfiguracji Google Analytics 4. Mogą to być sugestie dotyczące dodatkowych tagów, ustawień śledzenia lub optymalizacji celów.
 5. Podsumowanie: raport powinien kończyć się podsumowaniem, które zawiera informacje na temat ogólnych wyników przeprowadzonego serwisowania. Mogą to być również informacje na temat tego, jakie korzyści klient może uzyskać dzięki regularnemu serwisowaniu Google Analytics 4.

Ważne, aby raport był klarowny, zrozumiały i zawierał wszelkie informacje potrzebne do zrozumienia przeprowadzonych działań oraz ich wyników.

Jak w adcookie podchodzimy do serwisowania GA4?

Proces nie jest długi, ale zawiera kilka ważnych punktów, które z punktu właściciela firmy czy osoby decyzyjnej w tym aspekcie, są istotne dla podjęcia decyzji o włączeniu serwisowania GA4 do prac analitycznych.

Rozmowa wstępna: to pierwszy krok, aby określić Twoje potrzeby oraz wymagania dotyczące usługi serwisowania Google Analytics 4. W trakcie rozmowy przedstawiamy wszystkie korzyści wynikające z regularnego serwisowania oraz wyjaśniamy, jakie czynności będą wykonywane.

Wycena usługi: na podstawie informacji uzyskanych podczas rozmowy wstępnej przygotowujemy wycenę usługi, która zawiera informacje na temat zakresu usługi, częstotliwości jej świadczenia oraz kosztów.

Podpisanie umowy: jeśli wycena i warunki współpracy są dla Ciebie odpowiednie, przygotowujemy umowę, która określi szczegóły dotyczące świadczenia usługi, takie jak jej zakres, częstotliwość serwisowania, koszty oraz warunki płatności.

Przeprowadzenie serwisowania: po podpisaniu umowy przystępujemy do regularnego świadczenia usługi. Serwisowanie przeprowadzamy zgodnie z ustalonym harmonogramem, a wyniki pracy regularnie raportujemy wyznaczonej do tego osobie.

Ocena satysfakcji klienta: W trakcie świadczenia usługi regularnie monitorujemy Twoją satysfakcję i w razie potrzeby dokonujemy ewentualnych zmian w serwisowaniu.

Cały proces jest w pełni transparentny i klarowny dla Ciebie, a wszystkie aspekty usługi są dokładnie opisane w umowie. W ten sposób unikniemy nieporozumień i zapewnimy wysoką jakość świadczenia naszej usługi.

Autor: Alina Lysychkina

Umów darmową
godzinną konsultację

Zobacz podobne wpisy na
blogu:

Scrolluj w bok

Employer branding — czyli dlaczego najlepszym wabikiem na nowego pracownika, jest ten, którego już zatrudniasz

Jak zaplanować proces onboardingu, żeby oszczędzić stresu pracownikowi i pracodawcy, i dlaczego zacząć jeszcze przed rozpoczęciem pracy

Zobacz podobne
wpisy na blogu:

Scrolluj w bok

Umów darmową konsultację

Skorzystaj z wiedzy naszego zespołu i sprawdź jak możemy pomóc Twojej marce!

Wysyłając wiadomość akceptuję politykę prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych, jak również w celach wynikających z treści zapytania.

Umów darmową konsultację

Skorzystaj z wiedzy naszego zespołu i sprawdź jak możemy pomóc Twojej marce!

Wysyłając wiadomość akceptuję politykę prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych, jak również w celach wynikających z treści zapytania.