Premiera pierwszego w Polsce raportu nt. challenger brands - TOP10, 5 mega trendów, 10 strategii - sprawdź! →

/

Poufność

W adCookie do zasad poufności przykładamy najwyższą wagę, a dbałość o tajemnice przedsiębiorstwa oraz informacje poufne  naszych Klientów jest dla nas wyznacznikiem profesjonalizmu. Dlatego też nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia w tym zakresie, a w naszej firmie stosowane są nowoczesne środki techniczne w celu zabezpieczenia powierzonych nam informacji poufnych.

W celu dochowania należytej staranności, sporządzamy również i zwieramy z naszymi Klientami (lub potencjalnymi Klientami) umowy o zachowaniu poufności.