Sprawdź naszą ofertę warsztatów strategicznych →

/

Regulamin

Strona adCookie.pl, podobnie jak inne serwisy internetowe, posiada własny regulamin. Znajdziesz w nim podstawowe zasady funkcjonowania naszej strony oraz naszego bloga.

Właścicielem Strony Internetowej jest adCookie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50 – 079), ul. Ruska 37/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904239, NIP: 8971820856, REGON: 36389851100000, kapitał zakładowy 125.000,00 zł.

W naszym Regulaminie wyjaśniamy:

  • ogólne zasady korzystania z naszej strony;
  • opis działania strony, w tym opis funkcjonalności i warunki korzystania z nich;
  • opis świadczonych przez nas usług elektronicznych;
  • informacje dotyczące praw autorskich i naszych znaków towarowych;
  • sposób składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem serwisu;
  • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w przypadku konsumentów.

Pełna wersja naszego Regulaminu znajduje się <tutaj>

Potrzebujesz więcej informacji o działaniu naszej strony? Coś jest dla Ciebie niezrozumiałe?
Napisz do nas, a wszystko w przystępny sposób Ci wyjaśnimy: biuro@adcookie.pl