Sprawdź naszą ofertę warsztatów strategicznych →

/

Nota prawna

adCookie działa za pośrednictwem następujących podmiotów:

  • ADC Group Sp. z o. o., prowadzącą działalność pod adresem: Ruska 37/38, 50-079 Wrocław, NIP: 8842746129, REGON: 021995707, zarejestrowaną we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, kapitał zakładowy 5000,00 zł oraz
  • adCookie Sp. z o.o., prowadzącą działalność pod adresem: Ruska 37/38, 50-079 Wrocław, NIP: 8971820856; REGON: 36389851100000, zarejestrowaną we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000904239, kapitał zakładowy 125 000,00 zł.

adCookie jest zarejestrowanym znakiem towarowym (słownym: R.313662 i słowno-graficznym: R.313663), w związku z czym zastrzegamy sobie wszelkie związane z tym prawa.