Nota prawna

Nazwa adCookie odnosi się do jednej lub kilku jednostek firmy ADC GROUP spółka z o.o. sp. k., jej spółek zależnych oraz podmiotów powiązanych.

adCookie działa za pośrednictwem następujących podmiotów: ADC Group Sp. z o. o., prowadzącą działalność pod adresem: Ruska 37/38, 50-079 Wrocław, NIP: 8842746129, REGON: 021995707, zarejestrowaną we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, kapitał zakładowy 5000,00 zł oraz ADC GROUP spółka z o.o. sp. k., prowadzącą działalność pod adresem: Ruska 37/38, 50-079 Wrocław, NIP: 8971820856; REGON: 36389851100000, zarejestrowaną we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000605858.

adCookie jest zarejestrowanym znakiem towarowym (słownym: R.313662 i słowno-graficznym: R.313663 ), w związku z czym zastrzegamy sobie wszelkie związane z tym prawa.